Adatvédelmi tájékoztató a weboldal használatához

A www.beltservice.hu weboldalt a Belt-Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. üzemelteti.
A Belt-Service Kft. jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit adatkezelési gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről.

1. Az adatkezelő

Cégnév: Belt-Service Kft.
Székhely: 1164 Budapest, Ostoros út 53.
Cégjegyzékszám: 01-09-936995
Adószám: 22639611-2-42
Elérhetőségek: +36-30/560-1936
+36-30/777-8410
+36-1/4000-191

2. Kezelt adatok

A honlap látogatása, megtekintése során a felhasználókról semmilyen formában adatokat nem gyűjt, nem tárol, adatbázist nem készít és harmadik személy részére, vagy reklámcélra nem továbbít.
A rendszer, működése során statisztikai pl. látogatottsági adatokat gyűjthet. Ez azonban nem kapcsolódik személyes adatokhoz.
A honlapot látogathatja bárki, anélkül, hogy személyes adatot kellene megadnia.
A honlapon üzenetküldő szolgáltatás működik, amelynek használata során szükséges személyes adatok megadása. Adataik megadásával a felhasználók hozzájárulnak, hogy a Belt-Service Kft. az adataikat kezelje, kapcsolattartás céljából tárolja.

3. Az adatkezelés célja

A honlap látogatása esetén személyes adat kezelése nem történik. Adatot a honlap csak statisztikai céllal gyűjt. A honlap cookie-kat tartalmaz. Az üzenetküldés során megadott adatok csak az adatkezelőhöz, a Belt-Service Kft.-hez kerülnek. A megadott adatok a felhasználó és a szolgáltató közötti kapcsolattartásra és kommunikációra szolgának.
Az adatkezelő az adatokat ettől eltérő célokra nem használja fel. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4. Az adatokhoz hozzáférők köre

A felhasználók által megadott adatokhoz kizárólag csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatot az adatkezelő harmadik személy részére nem ad át.
A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az adatkezelő minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

5. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen. Illetve azokat módosíthatják és töröltethetik is, ha az adatkezelő által megadott elérhetőségeken jelzik ezt.

Elérhetőségek: E-mail: bota.emil@beltservice.hu
Tel.: +36-30/560-1936
Levélcím: Belt-Service Kft. 1164 Budapest, Ostoros út 53.

E-mailben történő kérés esetén a személyes adatok módosítását, illetve törlését legkésőbb 72 órán belül az adatkezelő végrehajtja.

6. Adatbiztonsági intézkedések

Személyes adatokat, email címeket, melyeket csak kapcsolattartásra (árajánlat stb.) használunk, az adatkezelő tárhely-szolgáltatójának biztonságos SSL tanúsítvánnyal rendelkező dedikált szerverein tároljuk.

Tárhely-szolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
Cégjsz.: 01-09-909968

7. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa.
Az adatkezelési nyilatkozat megváltoztatása nem jelenti azt, hogy a személyes adatokat a céltól eltérően kezeljük.
Az adatvédelmi nyilatkozat megváltozásáról szóló tájékoztatást 15 nappal a változás előtt az adatkezelő a honlapon közzéteszi.

Kelt: Budapest, 2018.05.25.